Õpilasesindus

Õpilasesinduse eesmärk on olla koostööpartneriks kooli juhtkonnale, aidata kaasa demokraatliku õppekeskkonna loomisele ja kooli arengule ning loomulikult annab see omavalitsuse liikmetele võimaluse saada kogemusi demokraatia toimimisest tegelikus elus. 

Õpilasesinduse tööülesannete hulka kuulub ka kooli traditsioonide hoidmine ning mitmesuguste ürituste korraldamine. 

Õpilasesindus on selline institutsioon, mis saab ja suudab tegutseda vaid siis, kui sellega tegelevad aktiivsed ning teovõimelised noored. Ainult noored, sest õpilasomavalitsus peab koosnema vaid õpilastest, kuigi muidugi peab olema ÕE tegemistega kursis ka kooli huvijuht, kuid tema peab ÕE-s olema üksnes nõuandvaks organiks. 

ÕE on kui huviring, kus ei aeta palli taga ega tambita aeroobikat, vaid kus treenitakse demokraatiat. Iga kool on kohustatud kutsuma oma kooli õppenõukogu ning hoolekogu koosolekule ka ÕE esindaja, kelleks tavaliselt on ÕE president või tema poolt delegeeritud isik.

ÕPILASESINDUSE KOOSSEIS

 
9. kl Lauri Laam (liige)
8. kl Maribel Uutmann (president)
8. kl Lisett Männa (liige)
8. kl Karmen Kruusimaa (liige)
8. kl Kritili Järvala (liige)
8. kl Caroly Sõber (liige)
7. kl Klaara-Liisa Tint (liige)
7. kl Marje Mäevälja (liige)
7. kl Marta Mäevälja (liige)
7. kl Triin Talmet (liige)
6. kl Karita Silde (liige)
6. kl Johanna Rebecca Raid (liige)
5. kl Lisandra Kraus (liige)
5. kl Sergey Anula (liige)
5. kl Elo-Ly Lilles (liige)
5. kl Jessica Jorš (liige)
4. kl Liise-Marie Aasamägi (liige)
4. kl Alissa Prokoptšik (liige)
4. kl Trago Tint (liige)
4. kl Lisette Karuoja (liige)