Koolivaheajad,  eksamid, tasemetööd ja loovtööde kaitsmine  2016/2017 õppeaastal

Meie koolis on sellel õppeaastal trimestrid:

I trimester - 2.detsember 2016 a.

II trimester - 3. märts 2017 a.

III trimester - 6. juuni 2017 a.

Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheajad

2016/2017 õppeaastal

  • sügisvaheaeg 22. oktoober 2016. a kuni 30. oktoober 2016. a;
  • talvevaheaeg 23. detsember 2016. a kuni 8. jaanuar 2017. a;
  • kevadvaheaeg 18. märts 2017. a kuni 26. märts 2017. a;
  • suvevaheaeg (v.a. lõpuklassid) 7. juuni 2017. a kuni 31. august 2017. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29.– 31. mai 2017. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
6) valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

(1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/vene keel (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

(2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel/eesti keel teise keelena (vene õppekeelega koolis) (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.

8. klassi üleminekueksam toimub ?. mai 2017.a.

 

Loovtööde kaitsmine

?. mai 2017 

Põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde ajad 2016  https://www.riigiteataja.ee/akt/105062015012
 

Järgmisel õppeaastal on ministri otsusega kehtestud 5 vaheaega.

(allikas: https://www.hm.ee/et/tegevused/koolivaheajad)

Koolivaheajad kehtestab haridus- ja teadusminister igaks konkreetseks aastaks. Sügis- ja kevadvaheaeg kestavad tavaliselt ühe nädala ning jõuluvaheaeg kaks nädalat.

2017/2018. õppeaastal

     vaheaeg 21.–29. oktoober 2017;

     vaheaeg 23. detsember 2017 – 7. jaanuar 2018;

     vaheaeg 24. veebruar – 4. märts 2018;

     vaheaeg 21. aprill – 1. mai 2018;

     vaheaeg (v.a. lõpuklassid) 12. juuni – 31. august 2018.

Kehtna Põhikooli trimestrite ajad kehtestatakse õppenõukogu otsusega hiljemalt 17 juuniks 2017 aastal.