Õpetajate toa telefon 4892 124

E-posti saatmisel asenda [ät] aadressis @ märgiga.

Kehtna põhikooli õpetajad

1

Ülle Aas

ulle.aas(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 3.a kl klassijuhataja, eesti keel, kirjandus

2.

Katri Buht

Katri.buht(ät)kehtnakool.ee

Inglise keel, õppealajuhataja

3.

Dmitri Djuženkov

dmitri.djuzenkov(ät)kehtnakool.ee

Vene keel, inglise keel

4.

Ragne Falilejev

ragne.falilejev(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 1.kl klassijuhataja, eesti keel, robootika

5.

Ingrid Jääts

ingrid.jaats(ät)kehtnakool.ee

Pikapäeva õpetaja

6.

Koidu Karja

koidu.karja(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 3.b kl klassijuhataja, kunst, tööõpetus

7.

Lea Karjane

lea.karjane(ät)kehtnakool.ee

Muusikaõpetaja, 6. kl klassijuhataja

8.

Ulvi Koit

ulvi.koit(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 2.kl klassijuhataja, kehaline kasvatus

9.

Liivi Kundla

liivi.kundla(ät)kehtnakool.ee

Matemaatika

11.

Joonas Laur

joonas.laur(ät)kehtnakool.ee

Kehaline kasvatus

12.

Andrus Metsma

andrus.metsma(ät)kehtnakool.ee

Geograafia, füüsika

13.

Kersti Mäevälja

kersti.maevalja(ät)kehtnakool.ee

Kehaline kasvatus, huvijuht

14.

Liis Mätlik

liis.matlik(ät)kehtnakool.ee

Loodus, bioloogia

15.

Krista Olesk

 

Kehaline kasvatus, näiteringi juhendaja

16.

Laura Piiper

laura.piiper(ät)kehtnakool.ee

7.b klassijuhataja, matemaatika, loodusõpetus

17.

Pille Prey

sotsiaalpedagoog(ät)kehtnakool.ee

Karjääriõpetus, 7.a kl klassijuhataja, sotsiaalpedagoog

18.

Angelika Randjärv

angelika.randjarv(ät)kehtnakool.ee

Eripedagoog

19.

Edda Rei

edda.rei(ät)kehtnakool.ee

Kunst, tütarlaste tööõpetus, geograafia, 8. kl klassijuhataja

20.

Merike Saar

merike.saar(ät)kehtnakool.ee

Klassiõpetaja, 4.b kl klassijuhataja, liiklusõpetaja

21.

Kadri Tammar

kadri.tammar(ät)kehtnakool.ee

5. kl klassijuhataja, ajalugu, ühiskonnaõp., inimeseõp.

22.

Kristina Tammaru

kristina.tammaru(ät)kehtnakool.ee

Eesti keel, kirjandus

23.

Aire Tammik

aire.tammik(ät)kehtnakool.ee

Väikeklassi õpetaja

24.

Toomas Tõnisson

toomas.tonisson(ät)kehtnakool.ee

Poiste tööõpetus

25.

Tiina Türk

tiina.turk(ät)kehtnakool.ee

Keemia

26.

Siim Viisut

siim.viisut(ät)kehtnakool.ee

Kehaline kasvatus